Tổng hợp những mẫu bàn khung chân sắt mặt gỗ cực đẹp. Đó có thể là các loại bàn ghế văn phòng, bàn ghé cafe hay bàn ghế quán ăn, nhà hàng…

Lượt xem: 13.677

Bàn Văn Phòng Chân Sắt

Bàn văn phòng khung sắt mặt gỗ GHB-79

1.150.000 
Lượt xem: 5.428

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn khung sắt vuông 40 mặt ván MDF GHK-20

550.000 
Lượt xem: 5.988

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn văn phòng chân sắt mặt gỗ GHB-180

700.000 
Giảm -8%
Lượt xem: 7.314

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn + 4 ghế quán ăn GHB-94 gỗ cao su

1.380.000 
Giảm -5%
Lượt xem: 6.557

Bàn Ăn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn ăn chân sắt mặt gỗ thông Mỹ GHZ-942

5.700.000 
Giảm -4%
Lượt xem: 4.605

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn ăn khung chân sắt mặt gỗ thông GHZ-825

4.500.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 2.708

Bàn Ăn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn chân sắt hairpin mặt gỗ thông GHZ-3452

3.150.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 4.278
900.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 3.118
4.500.000 
Giảm -13%
Lượt xem: 2.451
1.300.000 
Giảm -5%
Lượt xem: 7.075
1.800.000 
Giảm -5%
Lượt xem: 5.864
1.800.000 
Giảm -7%
Lượt xem: 4.805
2.500.000 
Lượt xem: 4.206
2.500.000 
Giảm -8%
Lượt xem: 4.132

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn khung chân sắt mặt gỗ GHB-36

1.385.000 
Giảm -12%
Lượt xem: 4.337

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn khung chân sắt mặt gỗ GHZ-396

220.000 
Giảm -17%
Lượt xem: 13.205
2.500.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 4.719
1.350.000 
Giảm -7%
Lượt xem: 1.557
2.500.000 
Giảm -4%
Lượt xem: 4.829

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn làm việc khung chân sắt mặt gỗ sồi GHZ-600

1.150.000 
Giảm -9%
Lượt xem: 14.824
2.000.000 
Giảm -9%
Lượt xem: 13.918
2.000.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 1.635
1.350.000 
Giảm -17%
Lượt xem: 3.830

Bàn Khung Chân Sắt Mặt Gỗ

Bàn sofa khung chân sắt mặt gỗ GHK-267

480.000 
Giảm -20%
Lượt xem: 3.709
1.200.000 
Giảm -7%
Lượt xem: 5.005
700.000 
Giảm -7%
Lượt xem: 4.585
2.800.000 
Giảm -4%
Lượt xem: 4.290
1.200.000 
Giảm -9%
Lượt xem: 15.242
2.000.000 
Giảm -10%
Lượt xem: 5.029
2.520.000 
Lượt xem: 5.593
400.000 
Giảm -25%
Lượt xem: 3.866
900.000 
Giảm -6%
Lượt xem: 4.834
750.000